Taalwinkel

Van lezen naar schrijven

Vaak moet je op grond van de teksten die je hebt gelezen zelf iets schrijven: een leesverslag, een artikel, een essay of een scriptie. Realiseer je daarbij dat je nooit een goede tekst kunt schrijven als je de gelezen stof niet goed hebt begrepen. Het eerste advies is daarom: ga nooit schrijven voordat je goed hebt begrepen wat je hebt gelezen.

Hardop navertellen

Om te checken of je de gelezen tekst hebt begrepen, kun je aan een medestudent navertellen wat je hebt gelezen. Zo test je of je de informatie goed hebt verwerkt en dus begrepen hebt. Lukt het je om helder weer te geven wat je hebt gelezen? Let hierbij op de reactie van de ander. De ander kan niet checken of je het verhaal correct weergeeft, maar kan wel aangeven of het een goed te volgen verhaal is.

Een ander voordeel van het verhaal hardop navertellen is dat het je dwingt je eigen woorden te gebruiken. Dat is belangrijk omdat het ook echt je eigen verhaal moet zijn waarin je de gelezen informatie verwerkt, maar die niet letterlijk overneemt.

Literatuur verwerken

Nu is het tijd om de literatuur te verwerken. Je zorgt er hierbij voor dat je de gelezen informatie correct weergeeft zonder plagiaat te plegen. Het kan ook helpen om je gelezen teksten samen te vatten.

Tip

Vind je de overstap van lezen naar schrijven echt ingewikkeld, raadpleeg dan Lezen om te schrijven uit het Handboek academisch schrijven.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 17 februari 2022