Taalwinkel

Correct woordgebruik

Zorg ervoor dat je woorden en uitdrukkingen zorgvuldig gebruikt. Doe je dat niet, dan komt dat niet alleen slordig over, maar het kan ook betekenen dat je lezer je niet goed begrijpt. Zorg dus dat je de fouten herkent, zodat je ze kunt vermijden.

Oefenen: correct woordgebruik

Welke woordcombinaties zijn correct? Kies telkens de zin met het juiste woord of de juiste woordcombinatie.

Woordcombinaties zijn vaste combinaties van woorden. Soms gaat het om een vast voorzetsel, soms om een combinatie van een zelfstandig naamwoord met een werkwoord, en soms om allebei. Hierin worden vaak fouten gemaakt.

Wanneer je (delen van) woorden of uitdrukkingen door elkaar haalt, heet dat een contaminatie.

Wanneer je verwijzingen zoals het, deze en hiervoor gebruikt, zorg dan altijd dat wel duidelijk is waarnaar je verwijst. De lezer moet anders steeds teruglezen om te kijken waar de woorden ook alweer precies naar verwezen. Soms moet je ook meer verwijswoorden toevoegen of termen herhalen om te zorgen dat het verband tussen opeenvolgende zinnen voor de lezer duidelijker is.

In het Nederlands gebruiken we regelmatig woorden uit andere talen, zoals computer, trottoir, überhaupt en kroepoek. Voor deze zogenaamde ‘ontleningen’ hebben we vaak geen goede Nederlandse vertaling, of een vertaling die minder duidelijk aangeeft wat je precies bedoelt. Het gebruik van buitenlandse woorden kan dus heel handig zijn. Soms zie je echter slechte vertalingen van buitenlandse woorden: de zogeheten barbarismen.

Je kunt een mededeling accentueren door bepaalde woorden te herhalen. Het tweemaal benoemen van één begrip noem je een tautologie. Die kan functioneel zijn, maar je moet erop letten dat je geen storende herhalingen gebruikt. Een andere soort ‘dubbelop’ is het pleonasme: je benoemt nog eens een eigenschap die al typerend is voor begrip zelf.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 15 augustus 2023