Taalwinkel

Barbarismen

In het Nederlands gebruiken we regelmatig woorden uit andere talen, zoals computer, trottoir, überhaupt en kroepoek. Voor deze zogenaamde ‘ontleningen’ hebben we vaak geen goede Nederlandse vertaling, of een vertaling die minder duidelijk aangeeft wat je precies bedoelt. Het gebruik van buitenlandse woorden kan dus heel handig zijn. Soms zie je echter slechte vertalingen van buitenlandse woorden: de zogeheten barbarismen.

Probeer barbarismen te vermijden. Voorbeelden zijn:

Oorspronkelijke woord Barbarisme Nederlandse woord
abreisen afreizen vertrekken
anfangen aanvragen beginnen
couter chêr duur kosten duur zijn
to hold responsible aansprakelijk houden aansprakelijk stellen
erstens eerstens ten eerste

Oefening

Herken je deze veel voorkomende barbarismen en kun je ze vervangen door een goed Nederlands alternatief?

  • Middels een advertentie proberen zij nieuwe werknemers te werven.
  • Ik heb meerdere keren geprobeerd je te bellen.
  • Wat denk je van hem?
  • We zijn akkoord met jullie voorstel.
  • Weet je al wanneer zij haar werkzaamheden herneemt?
  • Ik weet niet voor wie je me neemt, maar je vergist je.
  • Ze hebben dramatische maatregelen getroffen na de grote verliezen van afgelopen jaar.
  • In de dertiger jaren van de vorige eeuw was er een wereldwijde economische crisis.
  • Voor enige tijd terug zagen we je met je ouders lopen.
  • Hij heeft altijd veel bemerkingen op scripties van eerstejaarsstudenten.
Gepubliceerd door  Taalwinkel 4 april 2022