Taalwinkel

Gebruik moeilijke woorden met mate

Welke woorden zijn moeilijk? Dat is niet 1, 2, 3 vast te stellen. Wat de één een moeilijk woord vindt, kan voor een ander geen probleem opleveren. Met andere woorden: het is sterk afhankelijk van de situatie of je moet kiezen voor een ‘moeilijk’ woord.

Vaktaal en academische taal

Gelukkig bestaat er vaktaal, ook wel vakjargon genoemd! Anders zou het heel wat langer duren voor loodgieters, programmeurs of chirurgen om elkaar begrepen. Gebruik dus gerust vaktaal als je met een collega of andere insider communiceert. De zaak verandert als je voor leken schrijft of spreekt. Kies in dat geval voor de 'lekenvariant' van het woord.

In teksten uit het hoger onderwijs vind je academische woorden, die in andere teksten veel minder vaak worden gebruikt, zoals abstract, participeren en omissie. Het is belangrijk om deze woorden te kennen en te weten hoe je ze precies moet gebruiken.

Vreemde en lange woorden

Vreemde woorden zijn woorden die lang niet alle lezers direct begrijpen. Vaak kennen ze wel de meer gangbare variant van het woord.

Een lang woord is een woord dat uit meer dan zes lettergrepen bestaat. Het is niet zo dat lange woorden altijd moeilijker te begrijpen zijn dan korte, maar met name samengestelde lange woorden vertragen het lezen. Als lezer moet je namelijk steeds nagaan uit welke delen het woord precies is samengesteld. Je kunt ze daarom beter niet gebruiken.

Oefening: van moeilijk tot gangbaar

Herken je de moeilijke en fout gekozen woorden en kun je ze vervangen door een gangbare variant?

  1. Lenin entameerde de reorganisatie van de agrarische sector.
  2. Het formatteren van een kabinet zou toch democratischer en opener moeten gebeuren.
  3. Is het mogelijk racisme af te bakenen voor mijn werkstuk?
  4. Veel mensen die tijdens de periode van de verzuiling op een confessionele partij stemden, de traditionele achterban, zijn vergrijsd.
  5. In zijn boek laat Winston zien dat religieuze overtuigingen conform kunnen gaan met wetenschappelijke kennis.
  6. De tegenstanders bepleiten dat het geen nut heeft om regels voor de spelling iedere tien jaar opnieuw te veranderen.
  7. Het invoeren van de Chinese taal als keuzevak binnen het vwo is een moeilijk nastreefbaar project.
  8. Ik wil de informatie uit de gelezen artikelen reflecteren aan de kapitalistische samenleving.

Tip

Doe niet moeilijk als het makkelijk kan: dat geldt ook voor als je zinnen schrijft.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 24 februari 2022