Taalwinkel

Gebruik hedendaagse woorden

Vermijd archaïsch taalgebruik en vraag je telkens af: ken je de eigentijdse variant van ouderwetse woorden?

Er is een aantal woorden dat je in de spreektaal niet meer gebruikt, zoals: wier/wiens (= van wie), thans (nu), reeds (al), blijkens (volgens). Als je zulke woorden in je teksten gebruikt, maakt dat een ouderwetse (archaïsche) en te formele indruk. Gebruik ze daarom liever niet. Kijk ook eens naar de uitgebreide lijst met alternatieven van Onze Taal.

Oefenen: van ouderwets tot hedendaags

Herken je de archaïsche woorden en kun je ze vervangen door een hedendaagse variant?

Gepubliceerd door  Taalwinkel 14 november 2022