Taalwinkel

Woordenschat en woordgebruik

Hoe gebruik je nou de juiste woorden op het juiste moment? Wat is spreektaal en hoe voorkom je dat je die in teksten voor je studie gebruikt? En: hoe breid je je woordenschat uit?

Een goed woordgebruik

Een tekst vol moeilijke en ouderwetse woorden ziet er bijvoorbeeld heel geleerd uit, maar is vooral lastig te lezen. Als je je woorden zorgvuldig kiest, dan leest je tekst gelijk een stuk prettiger.

Uitbreiding van je woordenschat

Keer op keer blijkt uit studies dat een grote woordenschat een doorslaggevende factor is voor studiesucces. Hoe groot die woordenschat daarvoor moet zijn, weten we niet precies, maar men gaat meestal uit van een passieve woordenschat van minstens 40.000 woorden.

Tip: ken je signaalwoorden

Door de juiste signaalwoorden te gebruiken kun je de verbanden in je tekst verduidelijken. Het is dus belangrijk om ook deze woorden goed te kennen.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 3 augustus 2023