Taalwinkel

Foute vaste combinaties

Woordcombinaties zijn vaste combinaties van woorden. Soms gaat het om een vast voorzetsel, soms om een combinatie van een zelfstandig naamwoord met een werkwoord, en soms om allebei. Hierin worden vaak fouten gemaakt.

Woordcombinaties zijn vaste combinaties van woorden, zoals hulp bieden aan, aandacht besteden aan, een gesprek voeren.

 • Een werkwoord met een vast voorzetsel: denken aan, ingaan op.
 • Een zelfstandig naamwoord met een werkwoord: een gesprek voeren, een verzoek indienen.
 • Een combinatie van zelfstandig naamwoord, werkwoord en voorzetsel: aandacht besteden aan.

Omdat deze vaste woordcombinaties vaak nogal willekeurig overkomen, is het belangrijk om veelgebruikte combinaties te kennen. Ook is het handig om mogelijke fouten met woordcombinaties te kunnen herkennen, zodat je ze kunt vermijden.

Mogelijke fouten met vaste voorzetsels

Kijk maar eens naar het volgende voorbeeld van een vaste combinatie.

Foute vaste combinatie

Het heeft weinig zin om tegen de invloed van computers aan te gaan.

Goede vaste combinatie

Het heeft weinig zin om tegen de invloed van computers in te gaan: ingaan tegen

Mogelijke fouten met andere vaste combinaties

Fouten met andere vaste combinaties van woorden komen ook veel voor. Sommige woorden combineer je bij voorkeur met elkaar:

 • heersen: er heerst armoede, er heerst hongersnood, er heerst een goede sfeer
 • een gesprek voeren, een rapport opstellen, een verdrag sluiten.

Soms is een combinatie niet fout, maar is een andere combinatie aantrekkelijker of beter, bijvoorbeeld voor de variatie in je tekst:

 • Onderzoek doen is correct maar onderzoek verrichten is goed te gebruiken voor de afwisseling.

Kijk maar eens naar het volgende voorbeeld van een vaste combinatie.

Foute vaste combinatie

De ministers zetten druk op de minister van Financiën om zo spoedig mogelijk af te treden.

Goede vaste combinatie

De ministers zetten de minister van Financiën onder druk om zo spoedig mogelijk af te treden.

Oefenen: (her)ken je combinaties

Weet jij wat de juiste combinatie is?

Tips

 • Kijk ook eens op de sites Woordcombinaties of Combinatiewoordenboek . Daar vind je nog meer voorbeelden.
 • Zorg dat je de belangrijkste woordsoorten (werkwoorden, zelfstandig naamwoorden, enzovoort) kent.
 • Controleer of de woordcombinatie een bestaande combinatie is. Gebruik bij twijfel het woordenboek en kijk naar de voorbeeldzinnen.
 • Streep in studieteksten veelvoorkomende vaste combinaties aan.
 • Leg een lijst aan met frequente vaste combinaties.
Gepubliceerd door  Taalwinkel 2 augustus 2023