Taalwinkel

Foute vaste combinaties

Woordcombinaties zijn vaste combinaties van woorden. Soms gaat het om een vast voorzetsel, soms om een combinatie van een zelfstandig naamwoord met een werkwoord, en soms om allebei. Hierin worden vaak fouten gemaakt.

Woordcombinaties zijn vaste combinaties van woorden, zoals hulp bieden aan, aandacht besteden aan, een gesprek voeren.

 • Een werkwoord met een vast voorzetsel: denken aan, ingaan op.
 • Een zelfstandig naamwoord met een werkwoord: een gesprek voeren, een verzoek indienen.
 • Een combinatie van zelfstandig naamwoord, werkwoord en voorzetsel: aandacht besteden aan.

Omdat deze vaste woordcombinaties vaak nogal willekeurig overkomen, is het belangrijk om veelgebruikte combinaties te kennen. Ook is het handig om mogelijke fouten met woordcombinaties te kunnen herkennen, zodat je ze kunt vermijden.

Mogelijke fouten met vaste voorzetsels

Vergelijk de volgende voorbeeldzinnen.

Foute vaste combinaties

 1. Het heeft weinig zin om tegen de invloed van computers aan te gaan.
 2. Hij maakte inbreuk in haar privacy.
 3. Sommige schrijvers proberen het Nederlands voor buitenlandse invloeden te beschermen.
 4. Musea moeten tegenwoordig concurreren bij pretparken en bioscopen voor de aandacht van het publiek.

Goede vaste combinaties

 1. Het heeft weinig zin om tegen de invloed van computers in te gaan: ingaan tegen
 2. Hij maakte inbreuk op haar privacy: inbreuk maken op
 3. Sommige schrijvers proberen het Nederlands tegen buitenlandse invloeden te beschermen: beschermen tegen (of voor)
 4. Musea moeten tegenwoordig concurreren met pretparken en bioscopen voor de aandacht van het publiek: concurreren met

Mogelijke fouten met andere vaste combinaties

Fouten met andere vaste combinaties van woorden komen ook veel voor. Sommige woorden combineer je bij voorkeur met elkaar:

 • heersen: er heerst armoede, er heerst hongersnood, er heerst een goede sfeer
 • een gesprek voeren, een rapport opstellen, een verdrag sluiten.

Soms is een combinatie niet fout, maar is een andere combinatie aantrekkelijker of beter, bijvoorbeeld voor de variatie in je tekst:

 • Onderzoek doen is correct maar onderzoek verrichten is goed te gebruiken voor de afwisseling.

Vergelijk de volgende voorbeelden van vaste combinaties.

Foute vaste combinaties

 1. Gedurende enkele decennia heerste er een scheiding in Europa.
 2. De filmmakers hebben een poging gemaakt de spanning tot aan het eind van de film erin te houden.
 3. De ministers zetten druk op de minister van Financiën om zo spoedig mogelijk af te treden.
 4. Hij doet onderzoek in de werking van chips voor elektrische hulpmotoren.

Goede vaste combinaties

 1. Gedurende enkele decennia was er een scheiding in Europa.
 2. De filmmakers hebben een poging gedaan de spanning tot aan het eind van de film erin te houden.
 3. De ministers zetten de minister van Financiën onder druk om zo spoedig mogelijk af te treden.
 4. Hij doet onderzoek naar de werking van chips voor elektrische hulpmotoren.

Tips

 • Kijk ook eens op de site Woordcombinaties . Daar vind je nog meer voorbeelden.
 • Zorg dat je de belangrijkste woordsoorten (werkwoorden, zelfstandig naamwoorden, enzovoort) kent.
 • Controleer of de woordcombinatie een bestaande combinatie is. Gebruik bij twijfel het woordenboek en kijk naar de voorbeeldzinnen.
 • Streep in studieteksten veelvoorkomende vaste combinaties aan.
 • Leg een lijst aan met frequente vaste combinaties.
Gepubliceerd door  Taalwinkel 1 maart 2022