Taalwinkel

Subjectief woordgebruik

Woorden hebben vaak een ‘kleur’, dat wil zeggen: ze hebben een positieve of negatieve waarde. De mening van de schrijver komt in de keus van zo’n woord duidelijk naar voren.

Vergelijk bijvoorbeeld de onderstaande woordparen:

Neutrale taal Subjectieve taal
vrijheidsstrijder terrorist
informatie propaganda
zorgvuldig pietluttig
huilen janken

De woorden vrijheidsstrijder, informatie, zorgvuldig en huilen hebben een andere, neutralere waarde dan de woorden terrorist, propaganda, pietluttig en janken. De woorden aan de rechterkant zijn subjectiever dan die aan de linkerkant. Als je een objectieve indruk wilt maken op je lezers, kies dan voor zulke neutrale woorden.

Let daarom op de volgende zaken:

  • Vermijd populaire woorden.
  • Vermijd gekleurde woorden.
  • Vermijd persoonlijk taalgebruik.

Bijvoorbeeld:

Neutrale woorden Niet-neutrale woorden
een goed voorbeeld een gaaf voorbeeld (populair)
medewerker arbeider (gekleurd)
hier wordt uitgelegd ik leg uit (persoonlijk)

Gepubliceerd door  Taalwinkel 28 februari 2022