Taalwinkel

Gebruik concrete woorden

Kies woorden die direct duidelijk maken wat je precies bedoelt. Vermijd dus vage en 'lege' woorden.

Vermijd onnodige woorden

Voorzetseluitdrukkingen zijn omslachtige, vage formuleringen die je beter kunt vervangen door één concreet voorzetsel. Die voorzetsels geven duidelijker aan wat je precies bedoelt.

'Lege' woorden hebben geen betekenis en kun je dus beter weglaten. Ze 'vullen' vooral de lengte van je zin maar de betekenis blijft precies hetzelfde.

Vermijd onduidelijkheid

Schrijvers gebruiken vage woorden meestal omdat ze voorzichtig willen zijn, maar de tekst wordt er al gauw vaag en abstract door. Gebruik ze zo min mogelijk, vooral omdat je in wetenschappelijke teksten heel precies moet zijn.

Wanneer je verwijzingen zoals het, deze en hiervoor gebruikt, zorg dan altijd dat wel duidelijk is waarnaar je verwijst. De lezer moet anders steeds teruglezen om te kijken waar de woorden ook alweer precies naar verwezen. Soms moet je ook meer verwijswoorden toevoegen of termen herhalen om te zorgen dat het verband tussen opeenvolgende zinnen voor de lezer duidelijker is.

Het is belangrijk om afkortingen niet automatisch te gebruiken als je schrijft. Dat heeft twee redenen. De eerste is dat afkortingen de leesbaarheid van een tekst verminderen, vooral als het er veel zijn. Verder bestaat de kans dat de lezer de afkortingen niet kent, een tweede reden om voorzichtig te zijn met afkortingen.

Oefening: van vaag naar concreet

Herken je de vage woorden en kun je ze vervangen door een concrete variant?

Tip

Op Vaagtaal.nl kun je meer uitdrukkingen vinden die je beter kunt vermijden in zakelijke teksten.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 29 november 2022