Taalwinkel

Een gedrags- of performance-assessment voorbereiden

Bij een gedrags- of performance-assessment observeren twee assessoren je tijdens een opdracht in de praktijk of in een simulatie.

De assessoren kijken of je het gedrag laat zien dat in de beoordelingscriteria staat: of je professioneel handelt conform de vereiste beoordelingscriteria.

Daarna voeren ze hierover een assessmentgesprek met je. Dit gesprek en de beoordeling ervan verlopen hetzelfde als bij een portfolio-assessment.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 6 april 2022