Taalwinkel

De STARRT-methode gebruiken

Het STARRT-model is een belangrijk hulpmiddel bij assessments. Je kunt het model gebruiken om een toelichting te schrijven of om je gesprek te voeren. STARRT staat voor Situatie, Taak, Aanpak, Resultaat, Reflectie en Transfer of Tegendeel.

Om een helder beeld te krijgen kun je de STARRT-methode gebruiken:

  • S (situatie): er wordt doorgevraagd over de situatie waarin je een specifieke beroepstaak hebt uitgevoerd.
  • T (taak): er wordt doorgevraagd over welke taak je hebt uitgevoerd.
  • A (aanpak): er wordt doorgevraagd over welke aanpak je bij de taak hebt gekozen en waarom je deze hebt gekozen.
  • R (resultaat): er wordt doorgevraagd over het resultaat dat je hebt behaald.
  • R (reflectie): er wordt doorgevraagd hoe je terugkijkt op het behaalde resultaat.
  • T (transfer): er wordt doorgevraagd hoe je het geleerde hebt toegepast in andere situaties; of T (tegendeel): er wordt doorgevraagd naar situaties waarin het je niet zo goed lukte om een dergelijke opdracht uit te voeren.

Er zijn verschillende STARRT-formulieren: per letter beantwoord je een aantal gerichte vragen, doe dit concreet en ‘to-the-point’, zonder overlapping. Hoe concreter en vollediger jouw informatie over het gevraagde gedrag in je portfolio, hoe soepeler het assessmentgesprek waarschijnlijk zal verlopen.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 17 februari 2022