Taalwinkel

Een assessmentgesprek voeren

Assessoren (de examinatoren) zijn nieuwsgierig naar wat je precies hebt gedaan in de verschillende situaties die je hebt beschreven in je portfolio: hoe ben je tot keuzes gekomen en hoe ingewikkeld was het? Dit gesprek kun je goed voorbereiden.

Het gesprek voorbereiden

Zorg altijd voor een goede voorbereiding op je assessmentgesprek. Dat kan bijvoorbeeld door de volgende stappen te doorlopen:

  1. Neem van tevoren opnieuw je portfolio door.
  2. Ga na of je bewijs en toelichting voldoende informatie bevatten over het vereiste professionele gedrag in de beoordelingscriteria. Zo niet, bedenk dan welke aanvullende informatie je wilt geven om te voldoen aan de criteria.
  3. Bedenk voorbeelden van vergelijkbare situaties waarbij je het professionele gedrag hebt laten zien (de T van Transfer).
  4. Bedenk voorbeelden van vergelijkbare situaties waarin het je niet is gelukt om een beroepsopdracht uit te voeren volgens de geldende criteria (de T van Tegendeel).
  5. Denk de voorbeelden uit aan de hand van de STARRT-methode.

Het gesprek voeren

Bekijk de video om een beeld te krijgen van een assessmentgesprek volgens de STARRT-methode.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Assessoren passen de STARRT-methode toe in een assessmentgesprek.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 22 februari 2022