Taalwinkel

SMART-methode

Als je een doel wilt bereiken, dan kun je dat SMART formuleren. Je geeft dan duidelijk aan welke resultaten wanneer bereikt moeten worden. Wanneer je je doelen concreet formuleert, is de kans op slagen groter.

Smart staat voor:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdgebonden

Specifiek

Maak je doel specifiek. Een specifiek doel is duidelijk. Je geeft aan wat je precies wilt bereiken. In plaats van ‘ik wil meer verdienen’, geef je aan ‘ik wil 150 euro extra per maand verdienen’.

Meetbaar

ls je doel duidelijk is, dan weet je wat je wilt bereiken. Om te controleren of je je doel hebt bereikt, is het belangrijk dat je doel meetbaar is. Door aan het einde van de maand je rekeningsaldo te controleren, kun je meten of je inderdaad 150 euro extra hebt verdiend.

Acceptabel

Als je jezelf een doel stelt, dan is het voldoende als jij het accepteert. Als je een doel wilt bereiken waar meerdere mensen bij betrokken zijn, dan is het belangrijk dat er bij iedereen draagvlak is. Iedereen moet het doel willen bereiken, anders is de kans groot dat het doel nooit bereikt wordt.

Realistisch

Is het doel haalbaar? Beschik jij (en eventueel andere betrokkenen) over de middelen en kwaliteiten om het doel te bereiken? Een uitdagend doel is motiverend, een onbereikbaar doel is niet motiverend en heeft geen goede kans op succes.

Tijdgebonden

Wanneer moet het doel bereikt zijn? Geef aan wanneer je start met de activiteiten en wanneer je klaar bent.

18 maart 2022