Taalwinkel

Vermijd vage verwijzingen

Wanneer je verwijzingen zoals het, deze en hiervoor gebruikt, zorg dan altijd dat wel duidelijk is waarnaar je verwijst. De lezer moet anders steeds teruglezen om te kijken waar de woorden ook alweer precies naar verwezen. Soms moet je ook meer verwijswoorden toevoegen of termen herhalen om te zorgen dat het verband tussen opeenvolgende zinnen voor de lezer duidelijker is.

Lees het onderstaande voorbeeld, met daarin vage verwijzingen.

Ook in de financieringsproblematiek was het ongewoon om statistiek en wiskunde te gebruiken, totdat Markowitz een inmiddels klassiek artikel publiceerde. Door deze technieken werd het voor de docenten beleggings- en portfoliotheorie en voor mensen uit de praktijk onbegrijpelijk en daarom met scepsis ontvangen.

Het zal niet voor iedere lezer direct duidelijk zijn, dat met deze technieken statistiek en wiskunde wordt bedoeld. Nog onduidelijker is waar het naar verwijst. Naar financieringsproblematiek? Naar het gebruik van statistiek en wiskunde? Bekijk de onderstaande herschrijving, met duidelijke verwijzingen:

Ook in de financieringsproblematiek was het ongewoon om technieken als statistiek en wiskunde te gebruiken, totdat Markowitz hierover een inmiddels klassiek artikel publiceerde. Vanaf dat moment werden deze technieken wel gebruikt, maar ze werden met scepsis ontvangen, omdat de financieringsproblematiek voor de docenten beleggings- en portfoliotheorie en voor mensen uit de praktijk er onbegrijpelijk door werd.

Door in het eerste deel van de zin technieken toe te voegen, is het in de zin daarna direct duidelijk waarnaar deze technieken verwijzen. Ook de toevoeging hierover maakt de zin makkelijker te begrijpen. Tenslotte is het vervangen door ze, de financieringsproblematiek en er, waardoor de verwijzing nu wel duidelijk is.

Meer over duidelijke en concrete taal

Gepubliceerd door  Taalwinkel 6 december 2022