Taalwinkel

Vage woorden

Schrijvers gebruiken vage woorden meestal omdat ze voorzichtig willen zijn, maar de tekst wordt er al gauw vaag en abstract door. Gebruik ze zo min mogelijk, vooral omdat je in wetenschappelijke teksten heel precies moet zijn. 

Bekijk de onderstaande zin:

Tot op zekere hoogte kan ik met veel van uw opmerkingen ten dele instemmen. Ik ben het voornamelijk met u eens wanneer u bijna alle tegenvoordelen die toch getuigen van enig inzicht in de materie minder ter zake doende acht. Immers in min of meer beperkte mate zullen vaak argumenten van velerlei aard in het besluitvormingsproces een bepaalde rol spelen.

Veel woorden in deze zinnen zijn vaag. Wat is bijvoorbeeld precies ten dele? Is dat 30%? of 50? Of 70? Hieronder staan nog een paar voorbeelden van woorden die je nader moet specificeren als je ze gebruikt.

  • In deze functie worden hoge eisen aan u gesteld.
  • Hoewel het gebruik van diesel zeker voordelen biedt, zijn er ook aanzienlijke nadelen.
  • Met dit model kun je redelijk goed de prognose voor volgend jaar voorspellen.
  • Inmiddels is de situatie een heel stuk beter.
  • Verreweg de meeste deelnemers aan het onderzoek beantwoordden deze vraag met ‘ja’.

Oefening: van vaag en abstract naar duidelijk

Herken je de vage woorden en kun je ze vervangen door een duidelijke variant?

Meer over concrete woorden

Gepubliceerd door  Taalwinkel 21 maart 2023