Taalwinkel

Zorg voor duidelijkheid

Voorkom onduidelijkheid: zorg dat de verwijzingen en verbanden in je tekst duidelijk zijn.

Vermijd vage zinnen

Zorg ervoor dat je zinnen op maar één manier uit te leggen zijn. Het moet altijd duidelijk zijn wie wat doet.

Maak in je teksten veel gebruik van verbindende elementen, zodat lezers makkelijker het verband tussen de diverse mededelingen kunnen volgen.

Vermijd vage woorden

Wanneer je verwijzingen zoals het, deze en hiervoor gebruikt, zorg dan altijd dat wel duidelijk is waarnaar je verwijst. De lezer moet anders steeds teruglezen om te kijken waar de woorden ook alweer precies naar verwezen.

Gebruik geen vage en/of ‘wollige’ woorden. Vaak zijn dat (ooit) modieuze woorden die niets toevoegen aan je zin.

Vermijd te veel hulpwerkwoorden

Hulpwerkwoorden zijn werkwoorden als moeten, willen, kunnen en laten. Je gebruikt ze bijvoorbeeld als je schrijft over de toekomst, of om aan te geven dat iets onzeker is. Te veel hulpwerkwoorden maken de zin moeilijker leesbaar. Gebruik ze dus met mate.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 24 februari 2022