Taalwinkel

Lege woorden

'Lege' woorden hebben geen betekenis en kun je dus beter weglaten. Ze 'vullen' vooral de lengte van je zin maar de betekenis blijft precies hetzelfde.

Vergelijk de onderstaande zinnen:

✖ Ook het element van de loonkosten moet worden betrokken in een discussie over de inkomenspositie van de werknemers.

✓ Ook de loonkosten moeten worden betrokken in een discussie over de inkomens van de werknemers.

In de eerste zin hebben de woorden het element van en positie geen betekenis. Je kunt daarom deze lege woorden beter weglaten. Andere voorbeelden van woorden met een ruime, vage betekenis die je vaak kunt schrappen zonder de betekenis van de zin te veranderen zijn:

 • component
 • situatie
 • in de sfeer van
 • het – gebeuren
 • mate
 • functie
 • aspect
 • element
 • een zekere
 • een -tal
 • qua
 • zeg maar
 • een en ander
 • bepaalde
 • zekere
 • op basis van
 • eventueel
 • eigenlijk
 • al dan niet
 • van de zijde van

Meer over concrete woorden

Gepubliceerd door  Taalwinkel 6 december 2022