Taalwinkel

Veelgemaakte interpunctiefouten

In de volgende zinnen staan tien van de meest voorkomende interpunctiefouten. Zie je de fout?

  1. Met alleen zo’n zwart gat redden we het niet om een quasar te maken er is ook nog een energiebron nodig.
  2. Onderzoek kan nog steeds gedaan worden met behulp van de Hubble-telescoop. Want de quasars zijn na bijna een halve eeuw onderzoek nog steeds een bron van mysterie.
  3. Als een planeet tussen een ster en CHZ ligt zal al het water verdampen.
  4. De supernova-explosie is zo energierijk dat er tijdens de explosie net zoveel licht wordt uitgestraald als een geheel sterrenstelsel bij elkaar!
  5. Door absorptie en emissie bij elkaar op te tellen krijg je emissiebanden te zien, het verkregen profiel heet het p-Cygni-profiel.
  6. Het is nog steeds onduidelijk hoe groot de omvang van de crisis is?
  7. Mars lijkt de meest reële optie: Er is zelfs licht bewijs.
  8. De grachten zijn van binnen naar buiten in de volgende volgorde aangelegd; Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht.
  9. Rembrandt, Frans Hals, Johannes Vermeer, en Jan Steen rekent men tot de grootste schilders van de 17de eeuw.
  10. Is het waar dat er in Nederlandse bodem bewegende aardschollen zijn waargenomen.

Antwoorden en uitleg bij de interpunctiefouten

Vergelijk je eigen zinnen met de volgende uitwerkingen. Deze zijn thematisch gerangschikt, op het soort fout.

Punt

Zin 1: maken er

Dit zijn twee losse hoofdzinnen, dus moet je een punt tussen de zinnen zetten. De oorspronkelijke zin loopt te lang door. Een puntkomma zou ook kunnen, omdat de zinnen sterk met elkaar samenhangen. Juist is dus: ... een quasar te maken. Er is ook ...

Zin 5: te zien, het

Dit zijn twee hoofdzinnen. Die moet je scheiden met een punt, niet met een komma. Een puntkomma zou hier een sterk verband impliceren, maar dat verband mist hier. Juist is dus: ... krijg je emissiebanden te zien. Het verkregen profiel ...

Komma

Zin 2: Hubble-telescoop. Want

Het voegwoord want wordt gebruikt om zinnen samen te voegen, en kan dus niet als begin van een aparte zin worden gebruikt. Zie ook hoofdzinnen. Juist is dus: ... de Hubble-telescoop, want de quasars zijn ...

Zin 3: ligt zal

Om verwarring te voorkomen wordt er tussen de persoonsvormen van verschillende zinnen een komma gezet. Het is niet strikt noodzakelijk, maar wel erg prettig. Juist is dus: Als een planeet ... ligt, zal ... verdampen.

Zin 9: Vermeer, en Jan Steen

Als je ‘en’ voor het laatste deel van een opsomming gebruikt, hoef je geen komma meer te gebruiken. In dit geval brengt de komma geen extra duidelijkheid en kun je die dus beter weglaten. Juist is dus: Rembrandt, Frans Hals, Johannes Vermeer en Jan Steen rekent men ...

Dubbele punt

Zin 7: optie: Er

Schrijf geen hoofdletter na een dubbele punt, tenzij het woord met een hoofdletter begint. Juist is dus: Mars lijkt de meest reële optie: er is ...

Zin 8: aangelegd;

Een opsomming begint met een dubbele punt, niet met een puntkomma. Juist is dus: De grachten zijn ... aangelegd: Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht.

Vraagteken

Zin 6: de crisis is?

Bij een indirecte vraag zet je geen vraagteken aan het eind van de zin. Juist is dus: Het is nog steeds onduidelijk hoe groot de omvang van de crisis is.

Zin 10: waargenomen.

Een directe vraagzin sluit je altijd af met een vraagteken. Juist is dus: Is het waar dat ... aardschollen zijn waargenomen?

Uitroepteken

Zin 4: bij elkaar!

In zakelijke en wetenschappelijke teksten maak je zo min mogelijk gebruik van het uitroepteken. Juist is dus: De supernova-explosie ... een geheel sterrenstelsel bij elkaar.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 24 maart 2022