Taalwinkel

Puntkomma

Je gebruikt een puntkomma om aan te geven dat twee zinnen inhoudelijk nauw met elkaar samenhangen en je eigenlijk twijfelt tussen het gebruik van een komma of een punt op deze plek, vandaar de naam.

Zinnen scheiden

Meestal vind je dat een punt de informatie in twee zinnen te veel scheidt, en dat een gewone komma te weinig onderscheid aanbrengt. In de tweede zin staat veelal extra informatie, een uitwerking of een tegenstelling. Bijvoorbeeld:

Zij heeft geen cent te makken; toch gaat zij op vakantie.

Social media worden veel gebruikt in het onderwijs; Facebook is hier een voorbeeld van.

Opsommingsdelen scheiden

Puntkomma’s worden ook gebruikt om opsommingsdelen te scheiden – zeker als de zin al een komma bevat of als de opsomming uit meerdere lange elementen bestaat.

Om te beoordelen of u recht heeft op reisaftrek, verzoek ik u mij de volgende informatie te sturen: een kopie van uw openbaarvervoerverklaring; een opgave van de enkelereisafstand; betalingsbewijzen waaruit blijkt dat u de plaatsbewijzen voor het openbaar vervoer heeft betaald; een opgave van het bedrag van de reiskostenvergoeding.

Het is dan beter om er een daadwerkelijke opsomming van te maken, zodat de opsomming prettiger om te lezen is. Alle onderdelen eindigen met een puntkomma, alleen achter het laatste deel zet je punt. Je gebruikt een punt achter elk element van de opsomming als je te maken hebt met zelfstandige zinnen.

Om te beoordelen of u recht heeft op reisaftrek, verzoek ik u mij de volgende informatie te sturen:

  • een kopie van uw openbaarvervoerverklaring;
  • een opgave van de enkelereisafstand;
  • betalingsbewijzen waaruit blijkt dat u de plaatsbewijzen voor het openbaar vervoer heeft betaald;
  • een opgave van het bedrag van de reiskostenvergoeding.

Puntkomma of dubbele punt?

Het verschil tussen een puntkomma en dubbele punt is dat je na puntkomma in principe een hele zin schrijft, met een persoonsvorm (zin 1). Na een dubbele punt is een deel van de zin weggelaten en heb je dus geen hele zin (zin 2).

  1. Abel Tasman noemde Nieuw-Zeeland nog Statenland; pas later kreeg het eiland zijn definitieve naam.
  2. Nieuw-Zeeland heette eerst Statenland: [dat was] de naam die Abel Tasman eraan gaf.

Tip

Blijf je twijfelen? Gebruik dan een punt als je er twee zinnen van kunt maken, en een dubbele punt als dat niet lukt. Maar onthoud ook: die twijfel is op zich al een signaal dat je de puntkomma misschien wel kunt gebruiken.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 22 maart 2022