Taalwinkel

Veelgemaakte spelfouten

In de volgende zinnen staan tien van de meest voorkomende spelfouten. Zie je de fout?

  1. Hij word iedere dag door zijn vriendin gebeld.
  2. Krijgen jullie geen maaltijd vergoeding?
  3. De meeste ideëen zijn niet origineel.
  4. Wilt U deze brief ondertekenen?
  5. Het onderzoekrapport is op aanvraag verkrijgbaar.
  6. De vergrootte foto stond al in de krant.
  7. Het engelse voetbalteam heeft gisteravond weer verloren.
  8. Ze heeft het werk van de studenten streng beoordeelt.
  9. Zij moest onmiddelijk naar huis na de vergadering.
  10. In een oligarchie hebben slechts enkele het voor het zeggen.

Antwoorden en uitleg bij de spelfouten

Vergelijk je eigen zinnen met de volgende uitwerkingen. Deze zijn thematisch gerangschikt, op het soort fout.

Werkwoordspelling

Zin 1: Hij word

De persoonsvorm in de derde persoon enkelvoud, tegenwoordige tijd, is stam+t. In dit geval is het dus worden > word+t. Juist is: Hij wordt iedere dag ...

Zin 8: beoordeelt

Je hebt hier niet te maken met de persoonsvorm, maar met het voltooid deelwoord; je ziet dat bijvoorbeeld aan heeft. Werkwoorden met ge-, ver-, be- en ont- zijn lastig omdat ze als persoonsvorm in de derde persoon enkelvoud (ze beoordeelt) voorkomen, maar ook als voltooid deelwoord (ze heeft beoordeeld). Wees dus extra alert bij dit soort werkwoorden. Juist is: Ze heeft het werk ... beoordeeld.

Spelling van zelfstandig naamwoorden

Zin 2: maaltijd vergoeding

Samenstellingen moeten in het Nederlands altijd aan elkaar, eventueel met een koppelteken als er anders sprake zou zijn van klinkerbotsing. Dat is hier niet het geval. Juist is: Krijgen jullie geen maaltijdvergoeding?

Zin 3: ideëen

De puntjes staan hier op de verkeerde plek. Omdat bij idee de klemtoon op de laatste lettergreep valt, moet er wel -en achter in het meervoud. De spellingscontrole van Word en andere tekstverwerkingsprogramma's is erg nuttig als je twijfelt over de plek van het trema. Juist is: De meeste ideeën zijn ...

Zin 5: onderzoekrapport

Er moet een tussen-s worden toegevoegd. Het is redelijk willekeurig of en wanneer deze moet worden toegevoegd, dus het kan helpen om dit na te zoeken in een woordenboek of bijvoorbeeld via Woordenlijst.org . Sommige woorden hebben zowel de vorm met als zonder tussen-s, maar dat is hier niet het geval. Juist is: Het onderzoeksrapport is ...

Spelling van bijvoeglijk naamwoorden

Zin 6: De vergrootte foto

Je geeft hier aan dat de foto vergroot is. Je hebt dan ook te maken met een bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord. Evenals alle andere bijvoeglijk naamwoorden schrijf je dit zo kort mogelijk. Juist is: De vergrote foto ...

Zin 10: enkele

In dit geval verwijst het zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord naar personen. Dan zet je er altijd een -n achter. Juist is: ... hebben slechts enkelen het voor het zeggen.

Spelling van hoofdletters

Zin 4: Wilt U

De persoonlijke voornaamwoorden schrijf je alleen aan het begin van een zin met een hoofdletter. Dat geldt dus ook voor u. Alleen in oudere teksten kom je de vorm met een hoofdletter nog wel tegen. Juist is: Wilt u deze brief ...

Zin 7: Het engelse voetbalteam

Engelse moet met een hoofdletter, want het is een afleiding van een aardrijkskundige naam. Dat geldt ook namen van talen, de verbogen vormen en de samenstellingen (Engels, Engelstalig, Engelssprekend). Juist is: Het Engelse voetbalteam ...

Algemene spelling

Zin 9: onmiddelijk

Het woord onmiddellijk is met twee d's en twee l's. Dit soort spelfouten kun je er vaak uithalen met de spellingscontrole. Twijfel je? Gebruik bijvoorbeeld Woordenlijst.org om de spelling te achterhalen.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 24 maart 2022