Taalwinkel

Vraagteken

Achter een vraag zet je een vraagteken. Vaak hoor je aan het einde van de zin door de intonatie of er sprake is van een vragende zin; de toon gaat dan omhoog. Een vraagwoord is een andere indicatie dat een vraagteken nodig is.

Bij een directe vraag

Zet een vraagteken in elk geval na een vraag of verzoek (zin 1). Ook als je geen antwoord verwacht, gebruik je een vraagteken, bijvoorbeeld bij een retorische vraag (zin 2).

  1. Welke producten uit ons assortiment spreken u aan?
  2. Wil je meer weten over dit onderwerp?

Bij een indirecte vraag

Bij een indirecte vraag gebruik je geen vraagteken. Je stelt wel een vraag, maar doet dat in een stellende zin. Je hoort vaak aan de intonatie dat je te maken hebt met een indirecte vraag (je toon gaat omlaag zoals bij een punt).

De nieuwe onderwijzeres vroeg hoeveel kinderen zij volgend jaar in de klas zou krijgen.

De centrale vraag van dit onderzoek is in hoeverre Philips II bewust een oorlog begon.

Bij citaten

Als de zin een citaat bevat dat afsluit met een vraagteken dat binnen de aanhalingstekens staat, dan is het gebruikelijk geen punt meer na de aanhalingstekens te plaatsen. Logischerwijs moet die er wel staan om je zin 'af te ronden', maar het staat niet mooi en de punt is bovendien niet echt nuttig.

De studenten vroegen: “Waar kunnen we die informatie vinden?”

Gepubliceerd door  Taalwinkel 23 maart 2022