Taalwinkel

Dubbele punt

Gebruik een dubbele punt om een opsomming, verklaring, toelichting of omschrijving aan te kondigen, of een citaat in te leiden.

Dubbele punt gevolgd door kleine letter

De tekst na de dubbele punt begint meestal met een kleine letter.

Het boek belicht de volgende aspecten van intellectueel eigendom: auteursrecht, naburige rechten, merkenrecht, handelsnaamrecht, tekeningen- en modellenrecht, octrooirecht en databankenrecht.

Voor een kamermeisje zijn er twee soorten gasten: zij die vertrekken en zij die blijven.

Dubbele punt gevolgd door hoofdletter

Schrijf wel een hoofdletter als na het leesteken een eigennaam of een geciteerde zin volgt, of als er meerdere zinnen volgen.

De AFM adviseert: "Vraag je bank of tussenpersoon hoeveel financieel risico je loopt bij de aanschaf van de beleggingsproducten."

Dubbele punt of puntkomma

Na een dubbele punt geef je meestal geen hele zin; eerder is er een deel van de zin weggelaten, zoals hieruit volgt, namelijk of want (zin 1). Bij een puntkomma volgt wel een hele zin (zin 2).

  1. Veel grote steden liggen aan rivieren: [namelijk] Amsterdam, Parijs, Rome en Londen.
  2. De meeste grote steden liggen aan een rivier; Amsterdam, Parijs, Rome en Londen zijn hier voorbeelden van.

Ga naar de Taaladviesdienst voor een duidelijke uitleg van het gebruik van puntkomma’s, dubbele punt en hoofdletters in een opsomming.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 22 maart 2022