Taalwinkel

Veelgemaakte NT2-grammaticafouten

In de volgende zinnen staan 15 fouten die veel worden gemaakt door niet-Nederlandstaligen en studenten voor wie Nederlands niet de moedertaal is. Herken je ze?

 1. Deze boek heb ik al drie keer gelezen; het is fantastisch geschreven.
 2. Het Muiderslot is een prachtige middeleeuwse kasteel. Heb je het wel eens bezocht?
 3. Ik liep via Rokin naar Dam.
 4. De wereld draait door is een programma naar wat veel mensen kijken.
 5. A: Tilburg is de mooiste stad van Nederland.
  B: Daar ben ik niet mee eens.
 6. Na Nieuwjaar de directeur sprak de mensen toe.
 7. De krant verschijnt vandaag niet, omdat er is een staking.
 8. Deze ziekte voorkomt bijna niet meer in Nederland.
 9. Hij was niet op de bijeenkomst omdat hij in de datum vergist had.
 10. Tegenwoordig zijn veel patiënten door de doktersassistent geholpen.
 11. Zij hebben vorige week naar Parijs verhuisd.
 12. Een kind kun jij iets uitleggen, een hond niet.
 13. Hebben ze kinderen? Nee, ze hebben geen.
 14. Vind je prettig hier? Nee, ik heb koud.
 15. Ik heb al sinds 1998 op de Overtoom gewoond.

Antwoorden en uitleg bij de NT2-grammaticafouten

Vergelijk je eigen zinnen met de volgende uitwerkingen.

Zin 1: Deze boek ​​

Deze is hier niet goed gekozen. Het is ‘het boek’. Het is dus een het-woord. Bij een het-woord gebruik je dit en dat. Correct is:

 • Dit boek heb ik al drie keer gelezen; het is fantastisch geschreven.

Zin 2: een prachtige middeleeuwse kasteel

Het adjectief moet je in deze zin zonder -e gebruiken. Correct is:

 • Het Muiderslot is een prachtig middeleeuws kasteel. Heb je het wel eens bezocht?

Zin 3: via Rokin naar Dam

De lidwoorden het en de ontbreken hier. Correct is:

 • Ik liep via het Rokin naar de Dam.

Zin 4: een programma naar wat

De combinatie van voorzetsel en voornaamwoord is niet correct gebruikt. Correct zijn:

 • ‘De wereld draait door’ is een programma waarnaar heel veel mensen kijken.
 • ‘De wereld draait door’ is een programma waar heel veel mensen naar kijken.

Zin 5: ben ik niet mee eens

De uitdrukking in de zinnen is niet compleet. Het woordje ‘het’ ontbreekt. Correct is:

 • A: Tilburg is de mooiste stad van Nederland. B: Daar ben ik het niet mee eens.

Zin 6: de directeur sprak

De persoonsvorm van het werkwoord staat niet op de goede plaats. Correct is:

 • Na Nieuwjaar sprak de directeur de mensen toe.

Zin 7: er is een staking

Het werkwoord in de bijzin staat niet op de goede plaats. Correct is:

 • De krant verschijnt vandaag niet, omdat er een staking is.

Zin 8: voorkomt

Plaatsvinden is een scheidbaar werkwoord. Correct zijn:

 • Deze ziekte komt bijna niet meer in Nederland voor.
 • Deze ziekte komt bijna niet meer voor in Nederland.

Zin 9: hij vergist had

Het reflexief pronomen ‘zich’ ontbreekt. Correct is:

 • Hij was niet op de bijeenkomst omdat hij zich in de datum vergist had.

Zin 10: Tegenwoordig zijn

De tijd van het hulpwerkwoord klopt niet. Correct is:

 • Tegenwoordig worden veel patiënten door de doktersassistent geholpen.

Zin 11: Zij hebben verhuisd

Het hulpwerkwoord hebben klopt niet. Je moet ‘zijn’ gebruiken. Correct is:

 • Zij zijn vorige week naar Parijs verhuisd.

Zin 12: kun jij

Het gebruik van jij klopt niet. Je moet hier het onbenadrukte voornaamwoord je gebruiken. Correct is:

 • Een kind kan je iets uitleggen, een hond niet.

Zin 13: hebben geen

Het woordje er ontbreekt. Correct is:

 • Hebben ze kinderen? Nee, ze hebben er geen.

Zin 14: prettig hebben en koud hebben

De uitdrukking in de zin is niet compleet. Het woordje het ontbreekt. Correct is:

 • Vind je het prettig hier? Nee, ik heb het koud.

Zin 15: heb gewoond

15. De tijd is niet goed. Je moet hier het praesens gebruiken. Correct is:

 • Ik woon al sinds 1998 op de Overtoom.
Gepubliceerd door  Taalwinkel 10 mei 2023