Taalwinkel

Grammaticakwesties

Bij grammatica zijn delen van je zin goed óf fout. Dat is duidelijk, maar je lezer ziet het dus ook snel als het niet correct is. Er zijn verschillende elementen waarop je kunt letten.

Gebruik de volgende tips bij het schrijven:

  1. Zorg voor een correct gebruik van de voornaamwoorden.
  2. Zorg voor een correcte zinsbouw.
  3. Zorg voor een correct gebruik van verwijswoorden.
  4. Let op de juiste vorm bij vergelijkingen.
  5. Let op bij ontkenningen.
  6. Gebruik de juiste werkwoorden op de juiste plek en in de juiste tijd.
  7. Gebruik er en het wanneer ze nodig zijn.

Is Nederlands niet je eerste taal? Misschien herken je dan deze 15 veelgemaakte grammaticafouten wel.

Lees hoe je deze tips in de praktijk kunt brengen:

Meer weten over grammatica?

Op Taalwinkel vind je de basis van de grammatica. Zowel online als in boekvorm vind je nog meer informatie over grammaticakwesties.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 11 mei 2023