Taalwinkel

Vergelijkingen

Vergelijkingen herken je onder andere aan het gebruik van als of dan. Met 'als' druk je een gelijkheid uit, met 'dan' een ongelijkheid. Bij die laatste gebruik je dan -er voor comparatieven en -st(e) voor superlatieven. 

Tips

  • Bij de Taaladviesdienst van Onze Taal vind je heldere uitleg bij diverse grammaticakwesties, zoals de volgende.
  • Op Cambiumned vind je eveneens heldere uitleg, maar ook oefeningen bij diverse grammaticakwesties.
  • Gebruik je kennis van de grammatica om eventuele fouten in je tekst op te sporen.

Als of dan

Of je als of dan gebruikt, hangt af van het soort vergelijking dat je gebruikt. Is er een verschil bij een vergelijking, dan gebruiken we dan. Als gebruik je wanneer de twee delen die je vergelijkt hetzelfde zijn. Zin 2 correct. Overigens wordt zin 1 steeds minder vaak als incorrect beschouwd, zeker in spreektaal.

  1. Katten zijn veel leuker als honden.
  2. Katten zijn veel leuker dan honden.

Als je niet zeker weet welk persoonlijk voornaamwoord je achter als of dan moet zetten, maak de zin dan af:

Hij is groter dan ik (ben).

Hij is even groot als ik (ben).

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Als of dan?

Comparatieven en superlatieven

Door de invloed van het Engels komen de onderstaande zinnen regelmatig voor:

Dat is het meest originele idee van de laatste jaren.

Ik vind hem meer betrouwbaar dan zijn broer.

In principe is de regel bij het vormen van vergelijkingen:

  • bij de comparatief: adjectief + -er: mooier, groter, leuker, interessanter

  • bij de superlatief: adjectief + -ste: mooiste, grootste, leukste, interessantste

Gebruik daarom liever:

Dat is het origineelste idee van de laatste jaren.

Ik vind hem betrouwbaarder dan zijn broer.

Als het adjectief eindigt op -st, -s, -isch, -sk of -de wordt de vorm van de superlatief wel gevormd met meest:

vast – vaster – meest vast

fris – frisser – meest fris

logisch – logischer – meest logisch

bruusk – bruusker – meest bruusk

stupide – stupider – meest stupide

Gepubliceerd door  Taalwinkel 21 maart 2023