Taalwinkel

Meer weten over grammatica?

Op Taalwinkel vind je de basis van de grammatica. Zowel online als in boekvorm vind je nog meer informatie over grammaticakwesties.

Online grammatica’s

www.onzetaal.nl

  • taaladviezen voor grammatica, spelling en leestekens, betekenis en overige kwesties
  • informatie over de (alternatieve, witte) spelling
  • veel leuke informatie over taal en boeken over taal

E-ANS, de elektronische ANS

De ANS is de Algemene Nederlandse Spraakkunst. Hierin vind je alle regels van de Nederlandse taal. De uitleg is echter erg theoretisch en daardoor niet zo makkelijk toegankelijk.

Cambiumned

Deze website over het vak Nederlands is in principe ontwikkeld voor middelbare scholieren. De uitleg is helder en eenvoudig en je kunt er veel oefenen.

Zelfstudieboeken

Voor Nederlandstaligen

  • Huët, H. (1996). Prisma grammatica. Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum B.V. (Om even snel iets op te zoeken.)
  • Klooster, W. (2001). Grammatica van het hedendaagse Nederlands. Den Haag: Sdu Uitgevers.
  • Balk-Smit Duyzentkunst, F. (2000). Grammatica van het Nederlands. Den Haag: Sdu Uitgevers.
  • Kerstens, J. & A. Sturm (2002). Beknopte grammatica van het Nederlands. Bussum: Coutinho. (Overzicht van woordsoorten en zinsdelen. Cd-rom met oefenmateriaal.)

Voor niet-Nederlandstaligen

  • Florijn, A., J. Lalleman & H. Maureau (2004). De regels van het Nederlands. Grammatica voor anderstaligen. Groningen: Wolters-Noordhoff. (Met oefenboek.)
  • Fontein, A.M. & A. Pescher-ter Meer (2004). Nederlandse grammatica voor anderstaligen. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB).
  • Bakker, I. de et al (2005). Nederlands in hoofdlijnen. Praktische grammatica voor anderstaligen. Groningen: Wolters Noordhoff. (Met oefenboek.)
Gepubliceerd door  Taalwinkel 1 maart 2022