Taalwinkel

Aanhalingstekens

Er is een verschil tussen enkele en dubbele aanhalingstekens. Met dubbele geef je vaak "een citaat weer"; met enkele markeer je bijvoorbeeld woorden die je niet in de 'letterlijke' betekenis gebruikt.

Enkele aanhalingstekens ‘…’

Je gebruikt enkele aanhalingstekens:

 • om een enkel woord te citeren (zin 1);
 • om woorden te markeren die je niet in de letterlijke betekenis gebruikt (zin 2);
 • om het woord zelf aan te geven, niet de betekenis ervan (zin 3).
 1. Wanneer een rechtspersoon wordt opgericht – bijvoorbeeld een bv – dan wordt een nieuw ‘rechtssubject’ geschapen.
 2. Ik denk niet dat er een ‘groot goochelboek’ is voor schrijven.
 3. Van Kooten en De Bie bedachten eind jaren 70 het woord ‘regelneef’.

Dubbele aanhalingstekens ”…”

Dubbele aanhalingstekens gebruik je om letterlijk te citeren wat iemand heeft gezegd of geschreven. Let op dat je niet twee enkele aanhalingstekens ('') gebruikt, maar één dubbele ("). Het is een subtiel verschil, maar in sommige lettertypes valt het wel op.

“Wat doet u hier?”, vraagt mijn collega. “U zou op reis gaan.”

Aandachtspunten

De regels voor enkele of dubbele aanhalingstekens liggen niet vast. Hiervoor staan de meest gebruikelijke toepassingen. We geven je nog een paar tips:

 • Let op het juiste gebruik en de plaats van de komma bij het weergeven van een citaat dat wordt onderbroken (zin 1).
 • Let op de interpunctie wanneer de zin eindigt met aanhalingstekens. Leestekens die hier na de aanhalingstekens horen te staan, worden weggelaten omdat het niet mooi staat en geen nut heeft (zin 2).
 • Als een ononderbroken citaat aan het begin van een zin eindigt op een vraag- of uitroepteken, blijft dat teken staan, voor het aanhalingsteken. Een punt aan het eind van zo’n citaat vervalt echter. De komma staat buiten het aanhalingsteken (zin 3). Veel uitgeverijen laten deze komma overigens weg, zoals je bijvoorbeeld kunt zien in vakliteratuur.
 1. “De meeste problemen”, aldus de woordvoerder van de politieke partij, “kunnen wij ook niet oplossen.”
 2. De voorzitter vroeg: “Was dat het antwoord op uw vraag?”
 3. “Wilt u zich van verder commentaar onthouden?”, vroeg de voorzitter.
Gepubliceerd door  Taalwinkel 23 maart 2022