Taalwinkel

Haakjes

Er zijn ronde en vierkante haakjes. Je zet bijvoorbeeld extra informatie (die niet van direct belang is) tussen ronde haakjes. Met vierkante haakjes kan bijvoorbeeld redactioneel commentaar [informatie gegeven door een redactie en niet door de auteur, red.] gegeven worden.

Ronde haakjes

De ronde ( ) haakjes gebruik je om:

 • extra informatie te geven (zin 1);
 • naar literatuur te verwijzen (zin 2);
 • een extra mogelijkheid aan te geven (zin 3);
 • een afkorting te introduceren (zin 4).
 1. De meeste grote Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Engeland en Spanje) keurden het voorstel goed.
 2. Deze resultaten komen niet overeen met eerdere bevindingen (Braakensiek, 2020; Lanfranconi, 2016).
 3. U kunt zich het beste richten tot de (adjunct)directeur.
 4. Eerder was hij voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Tips

 • Zet informatie of een verklaring die voor het verhaal zelf niet direct noodzakelijk is, tussen haakjes. Houd het kort, want anders raakt de lezer de draad kwijt. Zet er bovendien geen essentiële informatie neer, want veel mensen slaan wat tussen haakjes staat over.
 • Let op de plaats van de punt wanneer de haakjes de zin afsluiten. De punt van de gewone zin komt ná het sluitingshaakje als het deel tussen haakjes met een kleine letter begint.

Vierkante haakjes

De vierkante [ ] haakjes gebruik je om redactioneel commentaar te geven op de tekst, vooral om extra informatie te geven (zin 1). Ze worden ook in sommige referentiesystemen gebruikt, bijvoorbeeld om aan te geven dat een deel van een citaat niet is opgenomen (zin 2).

 1. Hij vertelt verder: "Ook Van Eeden [de schrijver Frederik van Eeden, red.] had zijn redenen om van het gebaande pad af te wijken."
 2. Het initiatief, zo benadrukt ze, komt immers "van een uitstekende kern van dienstboden […]. Ik help hen alleen maar wat om op dreef te komen.”

De plaats van de punt

Als het deel tussen haakjes onderdeel is van de zin en dus geen hoofdletter kent, komt de punt na de haakjes (zin 1).

De punt van de gewone zin komt vóór het openingshaakje als de zin tussen haakjes met een hoofdletter begint. De zin tussen haakjes eindigt zelf ook met een punt, voor het sluitingshaakje (zin 1).

 1. Het is een goed idee (voor zover we dat nu kunnen overzien).
 2. De voorstellen voor een energiezuiniger beleid vindt u in de bijlage. (Deze voorstellen bevinden zich echter nog wel in een conceptstadium.)
Gepubliceerd door  Taalwinkel 23 maart 2022