Taalwinkel

Gedachtepuntjes

Gebruik het beletselteken (de drie puntjes ...) om een onderbreking in je tekst aan te geven. Je geeft hiermee bijvoorbeeld aan dat de lezer zelf de zin moet aanvullen, wat in een wetenschappelijke tekst vaak te veel ruimte voor interpretatie overlaat.

Zo'n onderbreking in je tekst geef je aan met drie puntjes in de volgende gevallen:

  • Je last een pauze in omdat je bijvoorbeeld de spanning wilt opvoeren (zin 1).
  • Een deel van een opsomming of citaat is weggelaten (zin 2). Binnen een citaat zet je in dit geval vierkante haakjes om de puntjes (zin 3).
  • De lezer moet zelf de zin of de gedachte in de zin aanvullen (zin 4).
  1. De schone jonkvrouw draaide zich om … en stond plotseling tegenover het monster.
  2. De bloemen in het boeket hadden alle kleuren van de regenboog: rood, oranje, geel …
  3. “Het hele idee van een inburgeringscursus is belachelijk […].”
  4. Er valt over deze zaak heel wat te speculeren …

Formeel hoort er een spatie voor de drie puntjes, maar die wordt heel vaak weggelaten. Als je een woord halverwege afbreekt, vervalt de spatie in elk geval. Lees meer over het beletselteken bij de Taaladviesdienst .

Gepubliceerd door  Taalwinkel 23 maart 2022