Taalwinkel

Voorzetselobject (prepositieobject)

Sommige werkwoorden en adjectieven vormen een vaste combinatie met een prepositie: denken aan, verliefd zijn op, tevreden zijn over. Het zinsdeel dat met de prepositie begint, noemen we een prepositieobject.

Nederland verliest vaak van Duitsland.

Zij twijfelde aan de juistheid van de oplossing.

Ben je nog steeds boos op me.

Waarom is hij ontevreden over dat antwoord?

Tip

Lees meer over zinsdelen op Cambiumned . Op deze site vind je ook veel oefeningen.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 23 maart 2022