Taalwinkel

Bepalingen

Er zijn twee soorten bepalingen: bijwoordelijke of adverbiale bepalingen en bijvoeglijke bepalingen.

Bijwoordelijke of adverbiale bepalingen

Bijwoordelijke bepalingen geven nadere informatie over datgene wat in de rest van de zin wordt gezegd, bijvoorbeeld over de tijd, de plaats, de manier waarop iets gebeurt. Je kunt ze vaak vinden door vragen te stellen als: Waarom? Wanneer? Hoe lang? Hoe? Waar? Ze kunnen ook uit één bijwoord bestaan, bijvoorbeeld: niet, ook, wel. Er kunnen meerdere bepalingen in een zin staan.

Door de mist konden we de weg niet meer vinden.

De meeste mensen hebben tegenwoordig een goed pensioen.

Van Vleuten heeft fantastisch gefietst.

Bijvoeglijke bepalingen

Bijvoeglijke bepalingen geven informatie over een zelfstandig naamwoord. Een bijvoeglijke bepaling kan zowel voor als achter dat zelfstandig naamwoord staan. Soms bestaat een bijvoeglijke bepaling uit één woord, maar de bepaling kan ook heel lang zijn.

Dat is nou echt een leuke film!

Het huis aan je linkerzijde werd in de zeventiende eeuw gebouwd.

Tip

Lees meer over zinsdelen op Cambiumned . Op deze site vind je ook veel oefeningen.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 23 maart 2022