Taalwinkel

Gezegde

Het gezegde is het zinsdeel dat aangeeft welke handeling centraal staat in een zin. Het geeft aan wie of wat het onderwerp is of doet. De persoonsvorm is hier altijd onderdeel van. Iedere zin bevat dus een gezegde. Dat kan een werkwoordelijk gezegde zijn, of een naamwoordelijk gezegde.

Werkwoordelijk gezegde

Een werkwoordelijk gezegde bestaat minimaal uit een enkele persoonsvorm, maar kan ook een of meer andere werkwoordsvormen bevatten, zoals een infinitief (heel werkwoord) of voltooid deelwoord.

De zon schijnt al de hele dag.

Wat gaan we vanavond eten?

Zij stelt haar vriend voor.

Je moet je fiets repareren.

Wanneer heb je dat gezegd?

Naamwoordelijk gezegde

Een naamwoordelijk gezegde bestaat uit een werkwoordelijk deel (de persoonsvorm en eventuele andere werkwoordsvormen) en een naamwoordelijk deel (dat wordt gevormd door een adjectief of substantief). Het werkwoordelijk deel bevat een van de koppelwerkwoorden: zijn, worden en blijven.

De kat is ziek.

Zij wil later dokter worden.

Dat zal altijd moeilijk blijven.

Tip

Lees meer over zinsdelen op Cambiumned . Op deze site vind je ook veel oefeningen.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 23 maart 2022