Taalwinkel

Meewerkend voorwerp (indirect object)

Het meewerkend voorwerp is het zinsdeel dat antwoord geeft op de vraag: aan wie (of wat) of voor wie (of wat ) + de rest van de zin? Je kunt een indirect object in de zin dus vinden doordat je er ‘voor’ of ‘aan’ voor kunt plaatsen. Een indirect object hoort bij de derde naamval in sommige talen.

Ik heb dat mijn zus nog niet gevraagd. (aan mijn zus)

Wij willen haar graag een cadeau geven. (aan haar)

Het is hun niet duidelijk wat er gaat gebeuren. (voor hen)

Tip

Lees meer over zinsdelen op Cambiumned . Op deze site vind je ook veel oefeningen.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 21 maart 2023