Taalwinkel

Lijdend voorwerp (direct object)

Lijdend voorwerp (direct object) is het zinsdeel dat antwoord geeft op de vraag: wie of wat + gezegde + onderwerp? Het object komt in sommige talen overeen met de vierde naamval en gebruik je alleen in combinatie met transitieve werkwoorden. 

Ik hoor de wind in de bomen.

Ik wil haar een mooi horloge geven.

Wij lezen het laatste boek van Luiselli.

Dit artikel kun je ook op internet lezen.

Tip

Lees meer over zinsdelen op Cambiumned . Op deze site vind je ook veel oefeningen.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 21 maart 2023