Taalwinkel

Voornaamwoord (pronomen)

Een voornaamwoord verwijst naar mensen, dieren of dingen, zonder ze te noemen. Voornaamwoorden komen dus in plaats van een subject.

Er zijn acht soorten voornaamwoorden:

  • persoonlijk voornaamwoord (pronomen personale): ik, mij, zij, jullie, het, 'm
  • bezittelijk voornaamwoord (possessief pronomen): mijn, jouw, d’r, onze
  • aanwijzend voornaamwoord (demonstratief pronomen): deze, die, dit, dat, zo’n
  • vragend voornaamwoord (interrogatief pronomen): wie, wat, welke, wat voor een
  • betrekkelijk voornaamwoord (relatief pronomen): die, dat, wie, wat, wiens
  • onbepaald voornaamwoord (indefiniet pronomen): iemand, niemand, iets, niets, alle, iedereen
  • wederkerend voornaamwoord (reflexief pronomen): me, je, u, zich, ons, zichzelf, jezelf
  • wederkerig voornaamwoord (reciproque pronomen): elkaar, mekaar

Tip

Lees meer over woordsoorten op Cambiumned . Op deze site vind je ook veel oefeningen.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 24 juni 2022