Taalwinkel

Lidwoord (artikel)

Lidwoorden (artikelen) zijn woorden die voor een zelfstandig naamwoord staan. In het Nederlands zijn er drie lidwoorden: de, het en een. Het en een zijn altijd enkelvoud, de kan zowel enkelvoud als meervoud zijn.

Bepaald of onbepaald

De en het zijn bepaalde lidwoorden. Als je de fietsen of het werk gebruikt, ga je er vanuit dat de luisteraar of lezer direct begrijpt over welke fietsen of welk werk het gaat. Een is een onbepaald lidwoord. Als je zegt dat je een film wilt zien, ga je er vanuit dat de lezer of luisteraar niet weet over welke film het gaat (en jijzelf misschien ook nog niet).

We zijn vergeten de fietsen op slot te doen. (bepaald)

Kun je me even het mes aangeven? (bepaald)

Ik heb gisteravond een mooie film gezien. (onbepaald)

Geografische begrippen

Je gebruikt een bepaald lidwoord, dus de of het bij geografische begrippen, bij namen van:

 • wegen, straten, pleinen, grachten;
 • rivieren, kanalen, zeeën, meren, plassen;
 • bergen, bossen en parken.

Je gebruikt daarentegen geen lidwoord bij:

 • eigennamen;
 • werelddelen, landen, provincies, steden en dorpen.

Ze wonen in de Van Eeghenstraat (naam van straat), vlak bij het Vondelpark (naam van park).

Zijn naam is Basaran (eigennaam). Hij komt uit Turkije (land) en woont nu in Nederland (land), in Groningen (stad).

Herken je de fout?

 1. Wij hebben jarenlang op Vrijheidslaan in Amsterdam gewoond.
 2. Je kan het beste via A10 rijden.
 3. Ik liep via Rokin naar Dam.
 4. Zaltbommel ligt aan Waal.
 5. De hoogste ‘berg’ in Nederland is Cauberg.

Het lidwoord (de of het) ontbrak telkens. Geografische begrippen als straatnamen, rivieren, bergen krijgen altijd een lidwoord:

 1. Wij hebben jarenlang op de Vrijheidslaan gewoond.
 2. Je kan het beste via de A10 rijden.
 3. Ik liep via het Rokin naar de Dam.
 4. Zaltbommel ligt aan de Waal.
 5. De hoogste ‘berg’ in Nederland is de Cauberg.

Tip

Lees meer over woordsoorten op Cambiumned . Op deze site vind je ook veel oefeningen.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 23 maart 2022