Taalwinkel

Tentamens met open vragen maken

Bij het maken van openvragententamens ligt vaak de moeilijkheid in de hoeveelheid informatie die je moet geven. Wat verwacht de docent: een antwoord van een paar zinnen of een halve pagina? Gebruik de volgende tips voor een optimale aanpak voor het beantwoorden van open vragen.

Bij het leren

  • Bij een tentamen met open vragen gaat het meestal niet om de details, maar juist om de verbanden en de grote lijnen. Probeer dus tijdens het leren ook steeds verbanden tussen de verschillende onderdelen te zien.
  • Bekijk je aantekeningen: welke voorbeelden gaf je docent? Probeer zelf bij de theorie voorbeelden te bedenken. De kans is groot dat je tijdens het tentamen voorbeelden bij de theorie moet kunnen geven.
  • Maak zoveel mogelijk oefententamens en bekijk ook wat de modelantwoorden zijn.

Tijdens het tentamen

  • Lees eerst alle vragen door. Zo krijg je een beeld van het soort vragen, de omvang van het tentamen en de moeilijkheid.
  • Schrijf eerst de belangrijkste steekwoorden op, als je het lastig vindt om een antwoord te formuleren. Zo weet je welke onderdelen in ieder geval in je antwoord terug moeten komen en voorkom je dat je een belangrijk onderdeel vergeet.
  • Lees altijd eerst alle onderdelen door, als een vraag bestaat uit meerdere onderdelen (bijvoorbeeld 1a, 1b en 1c). Zo voorkom je dat je een te uitgebreid antwoord bij 1a geeft, terwijl daar pas bij 1b en 1c naar wordt gevraagd.
  • Herhaal de vraag in je antwoord en schrijf in hele zinnen. Zo dwing je jezelf een volledig en precies antwoord te geven.

Na het tentamen

  • Ga altijd naar het inzagemoment of naar de nabespreking als je een onvoldoende hebt gehaald. Zo krijg je inzicht in wat je niet goed gedaan hebt en waar je bij de herkansing op moet letten.
  • Vraag indien mogelijk om feedback.
Gepubliceerd door  Taalwinkel 22 februari 2022