Taalwinkel

Een interviewverslag schrijven

Een interviewverslag is niet gelijk aan het interview. In je verslag zet je alleen de belangrijke elementen. Hoe kom je van aantekeningen tot verslag?

Voor het schrijven van het verslag kun je de volgende stappen nemen:

 1. Schrijf de antwoorden uit als je het interview hebt opgenomen. Heb je het interview met iemand anders samen gedaan, vergelijk dan je aantekeningen en maak ze compleet.
 2. Zet de antwoorden in een logische volgorde. Dat hoeft dus niet de volgorde te zijn waarin je de vragen gesteld hebt.
 3. Kies de vorm waarin je het verslag schrijft:
  – directe vorm: vraag en antwoord
  – verhaalvorm: een lopend verhaal in de hij/zij-vorm.
 4. Controleer je verslag aan de hand van de volgende vragen:
  – Heb je de antwoorden volledig en eerlijk weergegeven?
  – Ben je geen belangrijke informatie vergeten uit je aantekeningen?
  – Heb je je verslag gecontroleerd op grammatica- en spelfouten?
 5. Laat je verslag eventueel lezen door de geïnterviewde om te controleren of je geen interpretatiefouten hebt gemaakt. Als het nodig is, verbeter je je verslag.
Gepubliceerd door  Taalwinkel 17 februari 2022