Taalwinkel

Vreemde woorden

Vreemde woorden zijn woorden die lang niet alle lezers direct begrijpen. Vaak kennen ze wel de meer gangbare variant van het woord.

Bijvoorbeeld:

  • additioneel – aanvullend
  • persisteren – vasthouden aan
  • separaat – apart
  • mutatie – wijziging

De vreemde woorden zijn vaak ‘vernederlandste’ woorden, die onder andere uit het Latijn afkomstig zijn. Het advies is om ze alleen te gebruiken in de volgende gevallen:

  • Het vreemde woord is gangbaarder dan de vertaling: pacemaker versus hartstimulator.
  • Er bestaat geen goed Nederlands alternatief van het woord: überhaupt, computer.
  • Het vreemde woord klinkt aangenamer: transpireren versus zweten.
  • De Nederlandse term dekt de lading niet goed: file versus folder.
  • Het vreemde woord is korter: tutoyeren versus met ‘jij’ aanspreken.
  • In de context waarin je schrijft, is het vreemde woord gangbaarder: artsen spreken onderling in vaktaal, over een fractuur, niet over een breuk.

Meer over moeilijke woorden

Gepubliceerd door  Taalwinkel J. Renkema, Schrijfwijzer. 14 november 2022