Taalwinkel

Bijvoeglijk naamwoorden

Problemen met de bijvoeglijke naamwoorden doen zich voor bij toevoeging van -e, stofaanduidingen, bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden en het zelfstandig gebruik van naamwoorden.

Een bijvoeglijk naamwoord geeft nadere informatie over het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort. Deze specificatie kan een eigenschap zijn of een toestand.

De lange student past nauwelijks in de smalle collegebank.

Het stukgelezen boek bracht toch nog 10 euro op.

Toevoeging van de -e

Kijk je naar een opvallend affiche? Of een opvallende affiche? En draag je een gouden ring of een goude ring?

Bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden

Hang je de vergrote foto op, of de vergrootte foto?

Zelfstandig gebruikte bijvoeglijk naamwoorden

Wanneer schrijf je vele en wanneer velen?

Gepubliceerd door  Taalwinkel 11 mei 2023