Taalwinkel

Brainstormen met barnraising

Soms worden goede ideeën direct afgekraakt of als onhaalbaar weggezet voordat er serieus over nagedacht is. Barnraising is een brainstormmethode waarin je dit tegengaat. Ieder idee wordt helemaal uitgewerkt – zonder naar mogelijke bezwaren te kijken – en zo krijgen alle ideeën een gelijke kans.

Zo werkt het

Je werkt met een groep of in tweetallen. Het is zelfs mogelijk om alleen met deze techniek te werken. Je spreekt met elkaar af dat je één idee helemaal uitwerkt met elkaar zonder discussie te voeren over de haalbaarheid of uitvoerbaarheid van het idee.

Eén persoon oppert een idee en de rest van de groep omarmt dit en werkt het uit. Het woord ‘maar’ mag bijvoorbeeld niet vallen; er mogen geen nadelen of beren op de weg worden genoemd. Je behandelt het idee alsof het al is aangenomen.

Door zo een aantal onderwerpen helemaal uit te werken ontstaat een veel beter beeld van de mogelijkheden, zonder dat die direct op voorhand al wordt afgeketst op mogelijke nadelen.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 17 februari 2022