Taalwinkel

Samenwerkingscontract

Bij het maken van een plan van aanpak verdeel je van tevoren de rollen. Je legt de taken en verantwoordelijkheden vast in een samenwerkingscontract. Hierdoor is het helder wat de afspraken en verwachtingen zijn en is de kans groter dat het project slaagt. Het samenwerkingscontract stel je samen op en alle projectleden ondertekenen het.

Samenwerken: jouw rol binnen de groep

Elke groep is anders, ieder mens is anders. Om goed met elkaar te kunnen samenwerken, is het verstandig om bij de start te bepalen welke rol je hebt in het projectteam. Mensen nemen in een team vaak dezelfde rol op zich. De ene persoon neemt bijvoorbeeld het initiatief om alles te regelen, terwijl een ander zorgt voor een goede sfeer binnen de groep. De Britse onderzoeker Belbin heeft onderzocht hoe mensen samenwerken en welke rollen vaak voorkomen:

  1. Voorzitter: neemt de leiding van de groep op zich. Luistert naar anderen en zorgt ervoor dat de groepsdoelen worden behaald.
  2. Afmaker: de persoon die het werk altijd afmaakt. Is perfectionistisch, systematisch en voelt zich sterk verantwoordelijk.
  3. Waarschuwer: de persoon die het proces en de tijd bewaakt.
  4. Groepswerker: houdt de groep bij elkaar, kan met iedereen overweg en zorgt voor een positieve sfeer. Heeft geen duidelijke eigen mening.
  5. Bedenker: de creatieveling die veel weet en steeds met nieuwe ideeën komt.

Format samenwerkingscontract

Hieronder volgt een voorbeeld van een samenwerkingscontract. Je kunt het samenwerkingscontract (pdf) ook downloaden.

Format samenwerkingscontract
Namen van de projectleden + telefoonnummer +e-mailadres 1.
2.
3.
4.
5.

Groepsregels
Doelstelling Wat is het doel van het project?
Werktijden Wanneer werk je aan het projectverslag? Doe je dit gezamenlijk of individueel, of allebei?
Vergadertijden Wanneer vergader je en hoe lang? Waar ga je vergaderen?
Afspraken communicatie Hoe communiceer je met elkaar? Maak je bijvoorbeeld een whatsapp-groep aan? Of gebruik je iets anders?
Afspraken aanwezigheid Wat spreek je af over de aanwezigheid? Wat verwacht je van iemands aanwezigheid?
Afspraken documenten delen Hoe deel je onderling de documenten? Welk hulpmiddel gebruik je (google drive, dropbox etc.)?
Procedure bij niet-nakomen afspraken Wat gebeurt er als iemand zijn afspraken niet nakomt (niet aanwezig zijn, deadlines niet halen, niet communiceren etc.)? Werk je met waarschuwingen? Hoeveel? Wat zijn de consequenties?

Taakverdeling
Rol Taken
Voorzitter
Afmaker
Groepswerker
Bedenker

Akkoord gemaakte afspraken
Namen, datum, handtekening 1.
2.
3.
4.
5.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 17 februari 2022