Taalwinkel

Voorkom stijlbreuk

Schrijf zoveel mogelijk in dezelfde stijl.

Lees de onderstaande zin:

Inconsequente stijl

Een van de weinige zaken waar economen het over eens zijn, is dat evenwicht op de markt ‘goed’ is. Bij een evenwicht van vraag en aanbod wordt immers een prijs bereikt waarbij zo veel mogelijk partijen hun zin krijgen. Hele volksstammen economen van verschillende stromingen worden om deze reden opgeleid met het idee dat evenwicht, waar dan ook in de economie, de pot met goud is aan het einde van de regenboog.

Probeer een eenmaal gekozen schrijfstijl zo consequent mogelijk vol te houden. Schrijf de teksten die je tijdens je opleiding produceert, in een zakelijke, neutrale stijl. Bij een zakelijke stijl horen geen uitdrukkingen die je vooral in de spreektaal hanteert, zoals de opmerkingen die in de bovenstaande zin schuingedrukt staan. Deze opmerkingen vallen direct op, omdat ze niet harmoniëren met de rest van de tekst. Dit heet een stijlbreuk. De herschrijving van de bovenstaande zin:

Consequente stijl

Een van de weinige zaken waar economen het over eens zijn, is dat evenwicht op de markt ‘goed’ is. Bij een evenwicht van vraag en aanbod wordt immers een prijs bereikt waarover zo veel mogelijk partijen het eens zijn. Grote aantallen economen van verschillende stromingen worden om deze reden opgeleid met het idee dat evenwicht, waar dan ook in de economie, de pot met goud is aan het einde van de regenboog.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 24 februari 2022