Taalwinkel

Schrijf aantrekkelijk

Schrijf aantrekkelijk: gebruik concrete woorden en voorbeelden en varieer in zinsbouw en -lengte.

Wissel af

Zorg ervoor dat niet alle zinnen in je tekst dezelfde lengte hebben, maar wissel af in zinsbouw, zinstype en zinslengte. Continu lange zinnen lezen is vermoeiend voor een lezer, maar te veel korte zinnen geven een staccato indruk en ook dat leest niet prettig.

Wees zo concreet mogelijk

Een goed geschreven tekst bestaat niet alleen uit achter elkaar geplakte mededelingen. Vaak zul je een zin nader moeten verklaren of uitwerken, zodat de lezer concreter voor ogen krijgt wat je precies bedoelt.

Gebruik beeldende werkwoorden

Beeldende werkwoorden zijn werkwoorden waarbij je je direct iets kunt voorstellen, waarbij je een beeld ziet. Gebruik ze in plaats van abstracte werkwoorden als worden en zijn.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 24 februari 2022