Taalwinkel

Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort

Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort: zorg voor een logische woordvolgorde.

Prop geen informatie tussen zinsdelen die bij elkaar horen. Het is lastig om zinnen te lezen waarin informatie die bij elkaar hoort, ver uit elkaar staat. Tegen de tijd dat je bij het aanvullende deel van de zin bent gekomen, ben je misschien de weg kwijt in de zin. Vergelijk de onderstaande zinnen.

Niet bij elkaar

Deze tegenargumenten houden namelijk onder andere in, dat men meent, dat de staat criminaliteit door iets wat illegaal is nu legitiem te maken accepteert en dat men vreest dat het legaliseren drugstoerisme – buitenlandse verslaafden komen dan naar ons land om drugs te kopen – zou uitlokken. Dit is na te lezen in een uitgebreide over dit onderwerp door de medewerkers van de vakgroep Tweede Taalverwerving van de Universiteit van Amsterdam uitgebrachte brochure.

Wel bij elkaar

Deze tegenargumenten houden namelijk onder andere in, dat men meent dat de staat criminaliteit accepteert door iets wat illegaal is, nu legitiem te maken. Bovendien vreest men dat het legaliseren drugstoerisme zou uitlokken, omdat buitenlandse verslaafden dan naar ons land komen om drugs te kopen. Dit is na te lezen in een uitgebreide brochure die de medewerkers van de vakgroep Tweede Taalverwerving van de Universiteit van Amsterdam hebben uitgebracht over dit onderwerp.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 23 februari 2022