Taalwinkel

Geef opsommingen dezelfde vorm

Zorg ervoor dat de onderdelen van een opsomming allemaal dezelfde vorm hebben en dat ze stuk voor stuk goed aansluiten op de basiszin.

Lees de onderstaande voorbeeldzin:

Inconsequente opsomming

Ter voorbereiding op de installatie van het nieuwe programma moeten:

  • een lijst met keywords worden samengesteld;
  • voorbeeldprogramma’s worden bedacht;
  • toetsingsmateriaal omgezet worden;
  • voor de opleidingsduur is per persoon een pc nodig.

De zin is ongrammaticaal. Dat komt omdat sommige onderdelen niet goed bij de basiszin aansluiten: ter voorbereiding op de installatie van het nieuwe programma moeten een lijst met keywords worden samengesteld? Nog storender is de manier waarop onderdeel 4 is geformuleerd: ter voorbereiding op de installatie van het nieuwe programma moeten voor de opleidingsduur is per persoon een pc nodig? De vorm van deze vierde zin is anders dan de andere onderdelen en deze sluit helemaal niet aan bij de basiszin.

Je kunt de opsomming zo herschrijven:

Consequente opsomming

De volgende acties moeten worden ondernomen bij de voorbereiding van het nieuwe programma:

  • een lijst met keywords samenstellen;
  • voorbeeldprogramma’s bedenken;
  • toetsingsmateriaal omzetten;
  • voor de duur van de opleiding een pc per persoon regelen.
Gepubliceerd door  Taalwinkel 24 februari 2022