Taalwinkel

Wees zo concreet mogelijk

Een goed geschreven tekst bestaat niet alleen uit achter elkaar geplakte mededelingen. Vaak zul je een zin nader moeten verklaren of uitwerken, zodat de lezer concreter voor ogen krijgt wat je precies bedoelt.

Wanneer je je lezer op die manier helpt, hoeft die niet zich niet steeds af te vragen, wat je eigenlijk precies bedoelt. Bijvoorbeeld:

Vage zin

Op iemands beroepskeuze heeft het sociale milieu de allergrootste invloed.

Zo’n enkele zin roept vragen op: wat is precies dat sociale milieu? Hoe groot is allergrootst? Je zou de zin als volgt kunnen uitwerken:

Concreet taalgebruik

Op iemands beroepskeuze heeft het sociale milieu de allergrootste invloed. Uit onderzoek is gebleken dat met name ouders een belangrijke invloed hebben op de beroepskeuze van hun kinderen. In 75% van de gevallen bleek hun advies de doorslag te geven.

Wees dus zo concreet mogelijk.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 24 februari 2022