Taalwinkel

Gebruik beeldende werkwoorden

Beeldende werkwoorden zijn werkwoorden waarbij je je direct iets kunt voorstellen, waarbij je een beeld ziet. Gebruik ze in plaats van abstracte werkwoorden als worden en zijn.

Vergelijk:

Abstracte werkwoorden

Beeldende werkwoorden

Het weer wordt beter. Het klaart op.
Het waterpeil wordt steeds hoger. Het waterpeil stijgt.
Hij kreeg een koninklijke onderscheiding van de burgemeester. De burgemeester overhandigde hem de koninklijke onderscheiding.

Als je beeldende werkwoorden gebruikt, wordt je tekst levendiger en dus aantrekkelijker.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 24 februari 2022