Taalwinkel

Vermijd te veel voorzetsels

Wanneer je graag de voorzetsel- of naamwoordstijl hanteert, haal je de vaart uit je zinnen. Dat komt omdat je automatisch meer naamwoorden dan werkwoorden moet gebruiken bij voorzetsels. Ook naamwoorden halen de vaart uit de tekst. We spreken van naamwoordstijl als er een zelfstandig naamwoord staat op een plek waar ook een werkwoord had kunnen staan.

Vergelijk de volgende zinnen. In de tweede zin staat maar één voorzetsel in plaats van vier. Daardoor heb je ook minder naamwoorden nodig:

Met voorzetsel- en naamwoordstijl

Algemeen wordt aangenomen dat de overheid zorg draagt voor de verbetering van de kwaliteit van het water in rivieren, sloten en plassen.

Zonder voorzetsel- en naamwoordstijl

Algemeen wordt aangenomen dat de overheid de kwaliteit van het oppervlaktewater bewaakt.

Deze tip geldt ook voor korte zinnen:

Met naamwoordstijl

Jouw gedrag is onbehoorlijk.

Zonder naamwoordstijl

Je gedraagt je onbehoorlijk.

Probeer dus zo veel mogelijk werkwoorden te gebruiken in plaats van zelfstandige naamwoorden. Werkwoorden brengen actie in de zin. Hieronder staan nog twee voorbeelden van naamwoordstijl.

Met naamwoordstijl

Door de verlening van diverse vormen van zorg reageert de thuiszorgorganisatie op de toenemende behoefte aan zorg.

Wij zullen maatregelen nemen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Zonder naamwoordstijl

De thuiszorgorganisatie reageert op de toenemende zorgbehoefte door diverse vormen van zorg te verlenen.

We zullen de arbeidsomstandigheden verbeteren.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 9 oktober 2023