Taalwinkel

Vermijd te veel voorzetsels

Wanneer je graag de voorzetsel- of naamwoordstijl hanteert, haal je de vaart uit je zinnen. Dat komt omdat je automatisch meer naamwoorden dan werkwoorden moet gebruiken bij voorzetsels. Ook naamwoorden halen de vaart uit de tekst.

Vergelijk de volgende zinnen. In de tweede zin staat maar één voorzetsel in plaats van vier. Daardoor heb je ook minder naamwoorden nodig:

Met voorzetsel- en naamwoordstijl

Algemeen wordt aangenomen dat de overheid zorg draagt voor de verbetering van de kwaliteit van het water in rivieren, sloten en plassen.

Zonder voorzetsel- en naamwoordstijl

Algemeen wordt aangenomen dat de overheid de kwaliteit van het oppervlaktewater bewaakt.

Deze tip geldt ook voor korte zinnen:

Met naamwoordstijl

Jouw gedrag is onbehoorlijk.

Probeer zo veel mogelijk werkwoorden te gebruiken in plaats van zelfstandige naamwoorden. Werkwoorden brengen actie in de zin.

Zonder naamwoordstijl

Je gedraagt je onbehoorlijk.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 24 februari 2022