Taalwinkel

Houd zinnen kort

Het beste kun je korte zinnen (tot tien woorden) afwisselen met middellange zinnen (tien tot veertig woorden).

Lees de volgende zin:

Eén lange, complexe zin

Het aldus verkregen bedrag zal worden terugbetaald in 25 jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste vervalt een jaar na beëindiging der planperiode, waarbij over de niet terugbetaalde bedragen, te rekenen vanaf het tijdstip van de beëindiging der planperiode, een alsdan tussen partijen vast te stellen rente wordt vergoed, welke zoveel mogelijk gelijk zal zijn aan die, welke op dat tijdstip in Nederland de gangbare is voor overeenkomstige leningen ten laste van de overheid, met ongeveer gelijke (gemiddelde) looptijd.

Deze zin bevat 77 woorden. Niet alleen de lengte van de zin, maar ook het aantal bijzinnen dat daardoor ontstaat (4), maken de zin lastig om te lezen en te begrijpen. Het advies om zinnen kort te houden moet wel worden genuanceerd, want een tekst die uitsluitend uit korte zinnen bestaat, is vaak ook vervelend om te lezen.

De zin wordt al een stuk prettiger om te lezen als je hem in een paar zinnen verdeelt:

Verdeeld in enkele zinnen

Het aldus verkregen bedrag zal worden terugbetaald in 25 jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste een jaar na beëindiging der planperiode vervalt. Bij de terugbetaling wordt over de niet terugbetaalde bedragen een rente vergoed, die de tussen de partijen wordt vastgesteld. Daarbij wordt gerekend vanaf het tijdstip van de beëindiging der planperiode. Dit tijdstip zal zoveel mogelijk gelijk zal zijn aan het in Nederland gangbare tijdstip voor overeenkomstige leningen ten laste van de overheid, die een ongeveer gelijke (gemiddelde) looptijd hebben.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 24 februari 2022